Odakle želite da zovete?

Gde želite da zovete?


*Roming širom sveta ne bi trebalo da bude skup.
Mi nudimo odlične tarife na odlazne, kao i na dolazne pozive (osim u Holandiji) kada ste u inostranstvu.
Kako da Aktiviram/Deaktiviram Roming? Setite se da aktivirate roming kada putujete u inostranstvo i da ga deaktivirate kada se vratite u svoju zemlju. 

Lociraj

ANDROID
Uđite na Podešavanja (Settings) izaberite Telefon (Phone) > SIM Aplikacija (SIM Application)

IOS
Pronađite SIM Alat/Vectone Usluge (SIM Tool Kit/Vectone Services) ikonicu na vašoj listi aplikacija

Podešavanje

Izaberite Ručno (Manual) zatim Prekookeansko (Overseas) da aktivirate roming ili U Srbiji (In Serbia) da deaktivirate roming

(Ukoliko je traženo potvrdite podešavanja.)

Podešeno

Servis će se pojaviti u roku od 20-40 sekundi. Kada se signal pojavi možete da počnete da koristite roming usluge.