Automatski


  • 1.Iz glavnog menija, izaberite Settings  

  • 2.Na stranici Settings, selektujte opciju Phone  

  • 3.Odaberite SIM Applications na novootvorenom ekranu

  • 4.Pod Vectone Services, odaberite Automatic    

  • 5.Dobićete potvrdu da je telefon postavljen na Automatic podešavanja.

Ručno


  • 1.Iz  glavnog menija, izaberite Settings  

  • 2.Na stranici Settings, selektujte opciju Phone  

  • 3.Odaberite SIM Applications na novootvorenom ekranu

  • 4.Pod Vectone Services, odaberite Manual.Na novom ekranu, odaberite " U Srbiji" ili "Inostranstvo" u zavisnosti od vaše trenutne lokacije