Automatski


  • 1.Iz glavnog menija, odaberite Aplikacije ekran da biste videli sve aplikacije.

  • 2.Izaberite Vectone Services / SIM Toolkit opciju.

  • 3.Izaberite "Automatic" opciju u Vectone Services / SIM Toolkit.

  • 4.Potvrdite odabir tako što ćete pritisnuti OK

Ručno


  • 1.Iz glavnog menija, odaberite Aplikacije ekran da biste videli sve aplikacije.

  • 2.Na ekranu odaberite Vectone Services / SIM Toolkit opciju.

  • 3.Izaberite "Manual" opciju u Vectone Services / SIM Toolkit.

  • 4.Na novootvorenom ekranu, izaberite "u Srbiji" ili "Inostranstvo" ako ste van Srbije. Kliknite na OK dugme.