Srbija paketi
Velike uštede na pozivima, porukama i internetu.
Internet paketi
Povezani u pokretu!
Albanija Plus paket
500 minuta ka porodici i prijateljima u Albaniji
Gana paket
Porodica iz Gane može da zove besplatno
Vectone Connect
Minuti ka Vectone brojevima u inostranstvu