iPhone Internet Podešavanja


  • 1. Odaberite Settings na početnom ekranu/u aplikacijama.

  • 2. Odaberite Mobile Data

  • 3. Selektujte Mobile Data Network

  • 4. U polju APN, molimo upišite : webrs.mundio.com